name
Adirondack, oil on panel, 11" x 14", 2013 prev next